Algemene voorwaarden “Mijn Milka Huisje” (hierna "de actie")

Algemene voorwaarden “Mijn Milka Huisje” (hierna "de actie")


 1. ALGEMEEN
 2. HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE ACTIE?
 3. HOE HET WERKT
 4. VERZAMELEN INZENDINGEN, SELECTIE- EN BEOORDELINGSPROCES
 5. PRIJZEN
 6. BEPERKINGEN, FRAUDULEUZE DEELNAME
 7. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
 8. DIVERSEN
 9. ALGEMEEN

1.1. Deze actie wordt georganiseerd door Mondelez Nederland Services BV, Wilhelminakanaal Zuid 110, 4903 RA Oosterhout, handelsregisternummer 34283945 en Mondelez Europe Services GmbH Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Zwitserland, (hierna "Organisator"). De actie loopt van 19 oktober 2020, 00:01 uur t/m 28 december 2020, 23:59 uur.


1.2. Deze actie staat open voor legale inwoners van NEDERLAND van 18 jaar of ouder met een geldig woonadres in Nederland. 1.3. Werknemers van de Organisator en/of van de beheerders, hun directe families of personen die zich op professioneel vlak bezighouden met het beheer van de actie, zijn uitgesloten van deelname. 1.4. De spel- en actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die meedoet aan deze actie.


 1. HOE KRIJG IK TOEGANG TOT DE ACTIE?

Om aan deze actie deel te nemen en kans te maken op prijzen, moet de deelnemer


a) akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring b) 18 jaar of ouder zijn c) een open social media account hebben op Instagram en of Facebook d) de hashtag #MijnMilkaHuisje gebruiken en tag @milka_netherlands of @milka wanneer een foto van de creatie wordt gepost


 1. HOE HET WERKT

3.1. Aan de slag gaan


 1. Lees de instructie - die door de Organisator is verstrekt- aandachtig en volledig door. Deze instructie kan zowel worden gevonden op de website van Milka (www.milka.nl) als op flyers die te vinden zijn in de deelgenomen retailers of de online website van deze retailers.

 2. Kies vervolgens het soort Milka huisje (of een eigen verzonnen huisje) dat gebouwd gaat worden.

 3. Schaf alle ingrediënten aan zoals aangegeven in de instructie.

 4. Schaf de benodigde keukengerei aan zoals aangegeven in de instructie indien deze nog niet in bezit zijn.

 5. Bouw het Milka huisje aan de hand van het stappenplan op de flyer.

 6. Maak een foto van de creatie en deel deze op Instagram of Facebook met de hashtag #MijnMilkaHuisje en tag @milka_netherlands of @milka.


3.2. Voortijdige diskwalificatie


Wat betreft de inspiratie die aan het ontstaan van de creatie ten grondslag ligt, worden inzendingen met de volgende kenmerken gediskwalificeerd en zijn daarom uitgesloten van het selectieproces


 • Elke inzending die verbaal misbruik, seksuele opmerkingen, opmerkingen of taalgebruik bevat waardoor een persoon zich mogelijk vernederd, geïntimideerd of beledigd voelt ten aanzien van zijn ras, cultuur, religie, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst;

 • Elke inzending die scheldwoorden of woorden bevat die, naar de redelijke mening van de Organisator, een normaal en redelijk persoon beledigend zou kunnen vinden;

 • Elke inzending die woorden bevat die de naam, reputatie of goodwill van een merk of persoon negatief zou kunnen beïnvloeden;

 • Elke inzending die berichten of bewoordingen bevat waar politieke motieven achter kunnen zitten of tekst bevat die politieke referenties bevat;


3.3. Overdracht van rechten


Door deel te nemen aan deze actie dragen alle deelnemers alle intellectuele eigendomsrechten van hun ingediende creatie over (met inbegrip van de eventuele naamgeving van het Milka huisje, de combinatie van geselecteerde repen en ingrediënten en eventueel het verhaal achter de creatie) aan de Organisator. De Organisator (evenals zijn rechtsopvolgers) bezit alle intellectuele eigendomsrechten van elke creatie die als onderdeel van deze actie is ingezonden en mag de creaties geheel of gedeeltelijk exploiteren, zelfs als deelnemers niet als finalist geselecteerd zijn.Voor zover er een copyright van kracht is of wordt met betrekking tot een van de ingezonden creaties, kennen alle deelnemers de Organisator alle rechten toe om het copyright van hun ingezonden creatie (met inbegrip van de eventuele naamgeving van het Milka huisje, de combinatie van geselecteerde ingrediënten en het verhaal achter de creatie) ten gunste van de Organisator te gebruiken (waaronder bijvoorbeeld het reproductierecht, het distributierecht enz.). Het staat de Organisator (en zijn rechtsopvolgers) vrij om de creaties geheel of gedeeltelijk te exploiteren, zelfs als de deelnemers niet als finalist geselecteerd zijn.


Voor alle duidelijkheid: de Organisator mag op elk gewenst moment elk van de creaties exploiteren met elk van de namen en verhalen die door een deelnemer is ingezonden.


3.4. Naleving van de AVG en gegevensbescherming


De Organisator moet aan alle van kracht zijnde vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 en aan eventuele vervolgwetgeving of andere geldende wetgeving voldoen. De persoonsgegevens die door de deelnemers verstrekt worden, worden door de Organisator gebruikt om deze actie uit te voeren. Dit gebeurt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator, die te vinden is op www.MILKA.nl/privacy. De Organisator kan de persoonsgegevens van deelnemers aan zijn contractanten en agenten overdragen, zodat zij kunnen helpen deze actie uit te voeren (met inbegrip van alle relevante promotionele activiteiten) of gebruiken om met deelnemers te communiceren.


 1. Verzamelen inzendingen, Selectie- en beoordelingsproces

4.1 Verzamelen inzendingen


Het verzamelen van de inzendingen gaat op basis van meldingen die door de hashtag #MijnMilkaHuisje en tag @milka_netherlands of @milka bij de Organisator binnen komen via haar social media kanalen (Instagram en Facebook). Hiervoor is het verplicht om de inzending in te sturen via een open social media account. Tijdens de actieperiode zal een overzicht door de Organisator en of haar contractanten en agenten worden gemaakt van alle inzendingen. Dit overzicht zal wekelijks bijgewerkt en gecontroleerd worden of de inzendingen voldoen aan alle eisen zoals eerder vermeld in sectie 1.2, 2, 3.1 en 3.2.


4.2 Selectie- en beoordelingsproces


Alle gekwalificeerde inzendingen (conform 4.1) gaan door naar het selectie- en beoordelingsproces. In deze fase worden de inzendingen op de volgende 3 facetten beoordeeld.


• Het Milka huisje - Het wordt meegenomen in welke mate de creatie is gelukt. Hieronder verstaan we de stevigheid van het Milka huisje en de nauwkeurigheid waarmee de creatie tot stand is gekomen. Tevens telt mee of het type Milka huisje te herkennen is in de creatie. De deelnemers hebben de vrijheid om af te wijken van de voorgestelde aantal smaken en of repen.


• De aankleding - Er wordt gekeken of er aandacht is besteed aan de decoratie om de creatie eruit te laten springen of het sfeerbeeld te versterken.


• Originaliteit post - De originaliteit kan zowel terug gevonden worden in de copy van de post als in de foto.


Deze beoordelingscriteria worden in acht genomen door werknemers achter het moederbedrijf van Milka – Mondelez International. Zij zullen individueel een lijst opstellen met de creaties die zij zien als potentiele winnaars. Het marketing team zal vervolgens beide lijsten zorgvuldig doornemen en deze samenvoegen en indien nodig gezamenlijk aanvullen. Vanuit deze lijst zal een top 3 uitgeroepen worden. Deze top 3 zal worden voorgelegd aan de contractanten en agenten van de Organisator of aan de follower base van Milka op social media. De ranking wordt bepaald door middel van een stemronde op basis van de eerder genoemde 3 beoordelingscriteria. De deelnemer met de meeste stemmen/likes wordt aangewezen als de hoofdprijs winnaar.


 1. PRIJZEN

De door de jury 101 best beoordeelde inzendingen ontvangen de volgende prijzen Winnaar 1e plaats - Gouden prijs Winnaar 2e plaats tot winnaar 11e plaats - Zilveren prijs Winnaar 12e tot winnaar 101e plaats - Bronzen prijs


5.1. Bronzen prijs:


• 1 van de 90 eenmalige Milka Chocolade-verrassingspakketten ter waarde van 25 euro/equivalent per stuk. Het Milka Chocolade-verrassingspakket bestaat uit verschillende Milka chocolade en 2 Milka mokken.


5.2 Zilveren prijs:


• 1 van de 10 eenmalige Milka verrassingspakketten ter waarde van 50 euro/equivalent per stuk.Het Milka verrassingspakket bestaat uit een chocolade fondue set voorzien van het logo van Milka. Tevens wordt er Milka chocolade mee geleverd, zodat de winnaar direct aan de slag kan gaan.


5.3. Gouden prijs:


• Wintersport


De hoofdprijs van deze actie is een ski trip naar Piste Mauve Milka in het skigebied Portes du Soleil in Frankrijk. Het gaat om 3 volledige dagen en 4 nachten voor 4 personen in de Franse schoolvakantie periode ter waarde van 3200 euro. Tevens komt op deze prijs het transport van Amsterdam naar Alpe d’Huez hier nog bij zoals in sectie 5.8 beschreven.


De ski trip is inclusief ✓ Hotel *** dichtbij de skipiste ✓ Skipassen ✓ Verhuur ski/snowboard materiaal ✓ Flexibele data in Franse schoolvakantie periode


✓ Transport van en naar Portes du Soleil in Frankrijk


(2 hotelkamers)(double bed / twin beds) (voor 3 dagen en 4 personen) (voor 3 dagen en 4 personen) (6 feb - 6 mrt 2021) (dec 2021 – feb 2022) (Vlucht Amsterdam - Grenoble bus naar Alpe d'Huez)


De ski trip is exclusief X Maaltijden X Ski / Snowboard lessen X Andere activiteiten die tijdens de trip worden ondernomen


5.4. COVID- 19-KENNISGEVING


De actie kan mogelijk onderworpen zijn aan verplichte maatregelen om de verspreiding van COVID- 19 te beteugelen. Indien de oorspronkelijke prijzen door COVID-19 niet kunnen worden geleverd, regelt de Organisator vervangende prijzen. Het staat de Organisator vrij om de oorspronkelijke prijzen om te zetten in een geldbedrag en/-of cadeaubonnen indien de Organisator door overmacht niet de oorspronkelijke prijzen kan uitleveren. Tevens heeft de Organisator het recht om delen van of de hele campagne uit te stellen en/-of te annuleren.


Van winnaars kan worden verlangd dat ze op COVID- 19 worden getest, voordat ze hun Nederlandse woonplaats verlaten of voordat ze aan een reis beginnen als onderdeel van een prijs die ze mogelijk hebben gewonnen. Winnaars moeten aan alle COVID- 19-gerelateerde vereisten voldoen die opgelegd zijn door lokale overheden.


5.5. Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, en hij/zij stemt ermee in dat de Organisator zijn/haar naam en afbeeldingen voor promotiemateriaal gebruikt. De prijswinnaars moet mogelijk nog aanvullende juridische disclaimers en/of vrijwaringen ondertekenen. De winnaar zal ook alle rechten, die hij/zij m.b.t. zijn/haar creatie verkregen heeft, aan de Organisator toekennen.


5.6. De winnaar van de gouden prijs dient tussen 6 februari 2021 en 28 februari 2022 de ski trip verzilverd te hebben. Indien de winnaar op geen van de door de Organisator voorgestelde data beschikbaar is, verliest de winnaar de prijs en wordt de prijs aan een andere deelnemer toegekend die onder dezelfde voorwaarden is geselecteerd. Daarom is het van belang dat de winnaar van de gouden prijs ook vrij kan nemen op doordeweekse dagen om zoveel mogelijk data te kunnen voorstellen in de periode dat de ski trip verzilverd dient te worden.


5.7. De winnaar moet alle instructies volgen die worden gegeven omtrent de ski trip en moet de richtlijnen en het beleid van de Organisator naleven. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gezondheids-, veiligheids- en vertrouwelijkheidsregels.


5.8. De Organisator betaalt het transport van Amsterdam naar Alpe d’Huez tot een maximum bedrag van 250 euro per persoon.


5.9. De reis kan, als gevolg van COVID- 19, onderworpen zijn aan reisbeperkingen of aan gerelateerde vereisten. Dit bekent ook dat er naar een andere manier van vervoer kan worden gekeken indien vliegen niet meer tot de mogelijkheden behoort. Raadpleeg de COVID- 19-KENNISGEVING in sectie 5.4.


5.10. De winnaar van de gouden prijs dient ook tijdens de trip desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. De winnaar moet alle redelijke instructies van de Organisator volgen met betrekking tot promotionele activiteiten.


5.11. De winnaars wordt gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken om ervoor te zorgen dat de prijs naar behoren bezorgd kan worden: voornaam, achternaam, leeftijd, straatnaam, huisnummer/appartement nummer (indien van toepassing), postcode, stad, provincie, telefoon, email.


De persoonsgegevens die door deelnemers worden verstrekt, worden door de Organisator uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van deze actie (tenzij deelnemers er aan het begin mee hebben ingestemd dat zij marketingcommunicatie willen ontvangen). Dit gebeurt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator die te vinden is op www.MILKA.nl/privacy. De Organisator kan de persoonsgegevens van deelnemers aan haar contractanten en agenten overdragen om deze actie te helpen uitvoeren of om met deelnemers te communiceren. De Organisator moet aan alle van kracht zijnde vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 en aan eventuele vervolgwetgeving of andere geldende wetgeving voldoen.


5.12. De winnaar wordt uiterlijk op 1 februari 2021 op de hoogte gebracht. Er wordt contact met de winnaar opgenomen via het social media account waar de winnaar zich mee heeft aangemeld om deel te nemen aan de actie. Daarna zal het contact telefonisch en of via de email plaats vinden.


5.13. De Organisator draagt de kansspelbelasting van €1377,97 af binnen een maand na de bekendmaking van de winnaars.


 1. BEPERKINGEN, FRAUDULEUZE DEELNAME

6.1. Deelname is persoonlijk en door derden ingezonden creaties en/of geautomatiseerde inzendingen worden niet geaccepteerd. Identiteiten die uitsluitend zijn gemaakt om spelrelevante parameters te wijzigen, te vervalsen of te manipuleren, evenals andere frauduleuze deelname, zijn verboden en worden niet geaccepteerd.


6.2. Indien de winnaar


 • niet aan de voorwaarden voldoet die hierin uiteengezet zijn,
 • een ongeldig e-mailadres heeft opgegeven,
 • geen correcte of volledige adresgegevens heeft opgegeven - de "herinneringsmail" negeert en het online formulier niet binnen de gestelde termijn van 5 (vijf) dagen na ontvangst van een dergelijke herinneringsmail invult,
 • geen kopie van zijn/haar identiteitsbewijs overlegt indien daarom wordt verzocht, en geen andere benodigde documenten ondertekent/overlegt,
 • de hierin vermelde prijs, ongeacht om welke reden, niet kan accepteren,

behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs in kwestie te annuleren of om de prijs aan te bieden aan een alternatieve winnaar, die onder dezelfde voorwaarden is geselecteerd.


Alleen legale postadressen binnen NEDERLAND worden geaccepteerd voor het bezorgen van prijzen.


6.3. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar en kan niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contant geld of voor een andere vorm van compensatie buiten hetgeen bepaald is onder 5.4. Als de prijs, ongeacht om welke reden, niet beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze naar eigen goeddunken te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde.


 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De Organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor late, onvolledige, onjuist ingediende, technisch corrupte of verkeerd geadresseerde inzendingen, eisen of correspondentie, hetzij als gevolg van fouten, weglatingen, wijzigingen, manipulatie, verwijdering, diefstal, vernietiging, onderbreking van de gegevenstransmissie, communicatiefouten of anderszins. Hetzelfde geldt voor onjuiste, technisch corrupte of anderszins onjuiste adresgegevens die door de deelnemer verstrekt zijn.


Voor alle duidelijkheid: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn/haar junk-/spam-map te controleren om er zeker van te zijn dat hij/zij communicatie over deze actie ontvangt. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het feit dat een deelnemer zijn prijs te laat opeist, doordat hij/zij deze e-mail, ongeacht om welke reden, niet heeft ontvangen / te laat leest.


7.2. De Organisator zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de actie zonder technische problemen verloopt. De Organisator is niet aansprakelijk voor onderbrekingen van de service als gevolg van technische problemen, systeem- of softwarefouten, vertragingen of andere problemen die van invloed kunnen zijn op het vermogen van deelnemers om aan de actie deel te nemen of om toegang tot de website te krijgen. De Organisator zal onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de oorzaak van de fout zo snel mogelijk kan worden gevonden en verholpen.


7.3. De Organisator sluit zijn aansprakelijkheid uit voor alle zogenaamde SQL-aanvallen op de website of op de server waarop de website loopt. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als de website of de siteservers in kwestie te maken krijgen met cyberaanvallen die ertoe kunnen leiden dat deelnemers onjuiste berichten van welke aard dan ook ontvangen.


7.4. Als een deelnemer het browservenster tijdens het invullen van de gegevens sluit of als de verbinding (ongeacht om welke reden) met de siteservers / het netwerk wordt onderbroken, is de Organisator niet aansprakelijk voor eventueel gegevensverlies.


7.5. Als een aspect van deze actie, ongeacht om welke reden, niet kan worden uitgevoerd zoals gepland is, bijvoorbeeld vanwege een computervirus, netwerkstoring, malware-incident, bugs, manipulatie, ongeoorloofd gebruik, fraude, technische storingen of door een oorzaak waarop de Organisator geen vat heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of correcte uitvoering van deze actie in het geding brengt of negatief beïnvloedt, is de Organisator gerechtigd om de actie, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten of om alle betrokken inzendingen ongeldig te verklaren.


7.6. De Organisator en zijn gelieerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirect, speciaal of gevolgverlies of winstderving), kosten of schade die wat deze actie betreft of door het accepteren of gebruiken van de prijs (waaronder voor gasten) wordt geleden of opgelopen (al dan niet voortvloeiend uit de nalatigheid van een persoon), behalve wanneer de aansprakelijkheid wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten (met inbegrip van persoonlijk letsel, overlijden en fraude). In een dergelijk geval is die aansprakelijkheid beperkt tot het minimum dat bij wet is toegestaan.


 1. DIVERSEN 8.1. De Organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment te verifiëren of een deelnemer in aanmerking komt voor deelname (met inbegrip van het controleren van zijn/haar leeftijd en woonplaats)

8.2. Door de hashtag #MijnMilkaHuisje en de tag @milka_netherlands of @milka te gebruiken gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


8.3. De Organisatoren behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden kan op elk gewenst moment tijdens de actie ingezien worden op www.milka.com.


8.4. Als wordt vastgesteld dat een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze gescheiden van deze algemene voorwaarden en wordt deze geschrapt. De overige clausules blijven onverminderd van kracht.


8.5 Deze algemene voorwaarden prevaleren in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicatie, met inbegrip van reclame of promotiemateriaal. Alle soorten toegang en instructies worden geacht deel uit te maken van de algemene voorwaarden en door deelname worden alle eisers geacht deze algemene voorwaarden geaccepteerd te hebben en zijn ze daaraan gebonden. Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.


8.6. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, toepassing of niet-naleving van de bepalingen uit hoofde van deze voorwaarden of die voortvloeien uit de actie, zijn onderworpen aan het Nederlands recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.